Utan er hjälp kommer vi inte kunna bedriva någon simskola under våren!

Som du säkert redan känner till är MSS en liten förening som drivs helt ideellt av en handfull personer. Vi behöver lite nya krafter och nytt upplägg för att säkra simskoleverksamheten för framtiden.

Vi efterlyser två vuxna per simgrupp som kan vara med i simhallen och stötta våra fantastiska ungdomar som leder grupperna. MSS policy kräver närvaro av minst en person som fyllt 18 vid simskoleverksamhet, av säkerhetsskäl.

Som gruppassistent behöver du inte ha egen simträningserfarenhet. Du är med i hallen med din grupp och är en trygg vuxen med en hjälpande hand till våra tränare (en assistent i vattnet och en på kanten). Engagemanget gäller de 8 tillfällen/termin som simskolan erbjuds. Vår förhoppning är att gruppassistenten fortsätter efterföljande termin med samma grupp eller den grupp som barnet flyttat till.

Vi kommer ha en informationsträff på badhuset måndagen den 20 feb kl 18 för er som är intresserade och vill veta mer om att vara gruppassistent. Anmäl er till den via mejl senast torsdag 16 februari ().

Lördagen den 25 feb (under förmiddagen, tid ej bestämt ännu) kommer vi att ha en träff/utbildning med utsedda gruppassistenter kring rutiner i hallen och olika uppgifter som ledarna behöver hjälp med.

Preliminär simskolestart är 18:e mars.

/ Styrelsen MSS