Med anledning av Corona har vi valt att göra en förändring i våra träningstider. Vi ställer in följande träningar fram t.o.m. påsk:

  • Simträning för T1/T2/T3 lördagar kl 10 – 11
  • Torrsim lördagar kl 9 – 10

Observera att simskolan på lördagar samt våra simträningar på vardagar fortsätter som vanligt.

Vi följer rekommendationerna från Svenska Simförbundet och de förmedlar följande:
“Folkhälsomyndigheten menar att mindre evenemang inte behöver ställas in på grund av risk för viruset.
– Det finns ingen anledning att ställa in mindre evenemang, som idrottsträningar med 10-20 personer. Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår, att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte det här syftet och motverkar de allmänna hälsomålen.”

Då T1/T2/T3 tränar samtidigt på lördagar är det många barn men även vuxna i simhallen. Vi tycker därmed inte att vi håller oss inom riktlinjen 10-20 personer och har därför valt att ställa in denna träning tills vidare.

När det gäller simskolan och simträning på vardagar upplever vi att vi håller oss till denna riktlinje och därför fortsätter vi med dessa träningar. Om rekommendationerna från Svenska Simförbundet skulle förändras eller om våra tränare blir sjuka kommer vi att göra en ny bedömning av läget.

Som en extra försiktighetsåtgärd föreslår Svenska Simförbundet nedanstående rutiner vid träningstillfällena:

  • Duscha och tvåla in dig ordentligt innan du kommer in i bassängområdet.
  • Kom tidigast till bassängen 5 min innan träningen startar.
  • Dela inte utrustning eller vattenflaskor med andra i gruppen under träningen.
  • Lämna badet så snart din simträning är avslutad.

Och självklart ska du inte komma till träningen om du känner dig sjuk!

Här kan du läsa mer:
https://www.svensksimidrott.se/Nyheter/simforbundet/nyheterfranssf/gallandeforeningarstraningsverksamhet
https://www.svensksimidrott.se/Nyheter/hallkollpa/riktlinjerfordeltagandeidistriktochforeningarsarrangemangochverksamhet/