Vi fortsätter att utvärdera våra verksamhet och genomför förändringar som vi tror gör oss bättre och ger mer tillbaka till de aktiva.

Från och med nästa måndag (27/9) kommer A-gruppens träningar tas bort. Detta då det är svalt intresse för denna tid.

Vidare så kommer T2 och T3 att dela på hela poolen för att genomföra sina respektive träningar. Vi tror att det är roligare för de aktiva att träna när det är fler i poolen och att klubbkänslan blir starkare. T2 och T3 kör alltså kl 19-20.

Frisim/crawl för vuxna har också sitt första kurstillfälle på måndag

/ Styrelsen