Vi är så glada att se vilken stor efterfrågan det är på simskolan och vi arbetar för full för att kunna erbjuda simskolan under våren.
Preliminärt skall skolan börja i mitten av mars och som tidigare säsonger finns det 12 platser i varje grupp.
Vi kommer att erbjuda tidigare simskoleelever plats först, och sedan erbjuda kvarvarande platser till nytillkomna elever.
Datum och tid då ni kan påbörja anmälningar kommer att meddelas via vår hemsida samt Facebook framöver. Anmälan kan endast göras via webformuläret på hemsidan. Vi tar inte emot anmälningar före utsatt tid. Platser tilldelas i den ordning som anmälan kommit in i vårt system, och vi har ingen möjlighet att administrera väntelistor till kommande terminer.
Vi önskar att vi kunde möta det efterfråga som finns och erbjuda plats till alla barn, men tyvärr är våra resurser begränsade.

/ Matfors simskola