Styrelsen behöver fyllas på med nya ideella krafter, då vi vid årsmötet tackar av några ledamöter efter lång och trogen tjänst.

Vi söker  två till tre ledamöter som vill engagera sig i vår prestigelösa styrelse. Med eller utan erfarenhet av föreningsliv eller simmarbakgrund kan du bidra till att MSS kan fortsätta erbjuda simträning och simskola i Matfors. 

Enligt stadgeordningen skall val av ordförande göras (vartannat år) och vi behöver intresseanmälningar/nomineringar för denna roll.