Medlemmar i Matfors Simsällskap kallas härmed till årsmöte som kommer att äga rum lördag 26/3 kl. 10:00.
Vi planerar och hoppas att vi kan genomföra ett fysiskt möte detta år i Matforshallen. Men om det krävs så hanterar vi mötet digitalt som förra året.
Anmäl ert deltagande senast onsdag 23/3 genom att maila till
Senast en vecka innan mötet kommer årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga på vår hemsida.
Ses i hallen!

PS. Ifall det blir ett digital möte så kommer ni som anmält ert deltagande att få en Microsoft Teams länk som ni går på mötet från. Ni måste vara uppkopplade via en enhet (med kamera) per röstberättigad (dvs medlem).