Medlemmar i Matfors Simsällskap kallas härmed till årsmöte som kommer att äga rum måndag 20/3 kl. 18:00.
Vi håller mötet fysiskt detta år i Matforshallen.
Anmäl ert deltagande senast onsdag 15/3 genom att maila till
Senast en vecka innan mötet kommer årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga på vår hemsida under Dokument.
Ses i hallen!

// Styrelsen Matfors Simsällskap