Tyvärr måste vi senarelägga vårt årsmöte då vårt årsbokslut inte blivit klart i tid.

Ny tid för årsmötet blir 26/4 kl. 19:00. Årsmötet är fortfarande planerat att vara digitalt.

Anmäl ert deltagande senast onsdag 21/4 genom att skicka ett mail till !
Ni som redan anmält er till årets årsmöte räknas fortfarande som anmälda. Avanmäl er istället om ni inte kan komma på den nya tiden.

När anmälningstiden gått ut kommer ni som anmält ert deltagande att få en länk som ni går in via. Ni måste vara uppkopplade via en enhet (med kamera) per röstberättigad (dvs medlem eller förälder till medlem under 16 år).

Senast en vecka innan mötet kommer årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga på
https://www.matforssim.se

Välkomna!
/Styrelsen