Årsmöte flyttat

Tyvärr måste vi senarelägga vårt årsmöte då vårt årsbokslut inte blivit klart i tid. Ny tid för årsmötet blir 26/4 kl. 19:00. Årsmötet är fortfarande planerat att vara digitalt. Anmäl ert deltagande senast onsdag 21/4 genom att skicka ett mail till...

Kallelse till digitalt årsmöte 29/3

Medlemmar i Matfors Simsällskap kallas härmed till årsmöte som kommer att äga rum måndag 29/3 kl. 19:00.Detta år siktar vi på ett digitalt årsmöte. Anmäl ert deltagande senast onsdag 24/3 genom att svara på detta mejl! När anmälningstiden gått ut kommer ni som anmält...